Van passie naar droombaan

Van Passie Naar Droombaan. Mocht je het gemist hebben, dan kun je de uitzending terugkijken via RTL XL.

Wat maakt nu eigenlijk een droombaan? 

Over het algemeen zijn Nederlanders blij met hun werk. TNO en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) houden jaarlijks een enquête onder tienduizenden werknemers en daaruit blijkt dat meer dan de helft van de ondervraagden tevreden is met het werk. Slechts 17% procent is zeer tevreden met zijn of haar droombaan. Er is dus nog genoeg ruimte voor verbetering. Maar waar zit dat verschil eigenlijk in, tussen tevreden en zeer tevreden?

Werkgeluk versus werktevredenheid

Geluk is lastig meetbaar. Iedereen geeft tenslotte een andere invulling aan geluk. Wat maakt dan dat mensen echt enthousiast zijn over hun werk in plaats van enkel tevreden? Wat bepaalt het werkgeluk? Psychologen Hamburger & Bergsma maken in hun boek 'Gelukkig werken' onderscheid tussen werkgeluk (de dreamjob) en werktevredenheid. Het verschil zit in de intrinsieke motivatie die de medewerkers voelen. Deze is bepalender voor werkgeluk dan een financiële beloning. Volgens onderzoek van psychologen Ryan & Deci hebben mensen drie basisbehoeften voor geluk: autonomie, competentie en verbondenheid. Als deze op de werkvloer vervuld worden, dan zit het goed!

Happy at Sioux

Onze engineers krijgen veel vrijheid en de daarbij behorende verantwoordelijkheid om dingen op hun eigen manier te doen. Ze worden ingezet op hun kracht en krijgen alle ruimte om zich te ontwikkelen. Iedere dag zetten ze zich weer samen met slimme collega’s 100% in voor onze opdrachtgevers. En dat maakt Sioux onzettend gelukkig.

Sioux droombaan