Trends in automotive

Door de opkomst van autonoom rijden, advanced driver-assistance systems, elektrificatie en connected services verschuift de focus bij de ontwikkeling van automotive-systemen van een hardware- naar een meer softwaregerichte aanpak. Daarnaast nemen de technische eisen aan de elektrische netwerken van voertuigen sterk toe. De afgelopen tien jaar explodeerde het aantal regels softwarecode in voertuigen van 10 naar 150 miljoen en dit groeit naar verwachting door naar 200 tot 300 miljoen. Dit heeft een sneeuwbaleffect op de complexiteit van systemen, en dus op de ontwikkeling, het testen en kwaliteitsmanagement. Hoge eisen op het gebied van functional safety brengen nog meer uitdagingen voor de ontwikkeling van de software- en hardware-functies met zich mee. In een wereld van als maar geavanceerdere voertuigelektronica en softwarefuncties zijn robuuste en betrouwbare systemen onmisbaar.

Solutions

Sioux biedt integrale oplossingen voor complexe elektronische systemen voor de automotive-industrie. Als strategische technologiepartner van OEMs en leveranciers heeft Sioux ruime ervaring in het ontwikkelen, integreren, testen en leveren van zowel embedded software als hardware-(sub)systemen. Met onze dienstverlening bestrijken we het gehele werkveld van onze opdrachtgevers, van de vroegste ontwerpfases tot de seriële release. Onze oplossingen bevinden zich zowel binnen het ‘on board’ als het ‘off board’ domein voor bussen, trucks, auto’s en speciale voertuigen.

Automotive services

Veilige en robuuste controllers
Sioux ontwikkelt klant specifieke, robuuste en betrouwbare controllers (ADAS, body, telematica, drive Train). We ondersteunen opdrachtgevers bij vroege ontwikkeling tot en met voertuigintegratie en certificering tegen standaarden zoals ISO26262 en IEC61508.
Slimme sensoren
Een uitgebreid en betrouwbaar wereldbeeld is essentieel voor veilige besluitvorming door advanced driver-assistance systems. Sioux heeft een enorme expertise in het implementeren van slimme sensoren, sensorfusie, data-analyse en artificial intelligence die dit faciliteert.
Intuïtieve en gebruiksvriendelijke HMI
Voertuigen met geavanceerde functionaliteiten vereisen eigentijdse Human Machine Interfaces. Bij het creëren daarvan focust Sioux onder andere op optimalisatie van de gebruikerservaring, interfaceontwerp en samenwerking met netwerkfuncties.
Systeem ontwikkeling en implementatie
Het testen, valideren en lifecycle management van elektronicasystemen is een steeds veeleisendere taak. Sioux gebruikt daarbij een agile en ASPICE gebaseerde ontwikkeling, digital twinning en rapid prototyping om snelheid en kwaliteit te garanderen.
Modulaire voertuig E/E architectuur
Complexe systeemontwikkeling blijft onder controle, onder andere door het definiëren van een modulaire, configureerbare en flexibele architectuur met een softwarecentrale aanpak en het ontkoppelen van hard- en software om ontwikkeling en leveranciers te scheiden.
Stabiele en kostenefficiënte supply chain management
Complexe technologie en veiligheidseisen brengen nieuwe uitdagingen met zich mee ten aanzien van new product design en de kwaliteit en kosten van componenten. Sioux helpt klanten die te managen door het identificeren van leveranciers, productsupport en effectieve implementatie in de supply chain.
Veilige data technologieën levenscyclusbeheer
Data krijgt ook in de automotive industrie een steeds grotere rol. Veiligheid en connectiviteit worden hierdoor steeds belangrijker. Sioux richt zich op veilige software, de juiste architectuur voor updates en de connectiviteit tussen voertuig en backoffice, databeheer en analyse.

'De mensen van Sioux maken deel uit van ons team en kunnen op alle niveaus mee. Zo brengen we gezamenlijk vernieuwing in de automotive-sector.'

Menno Kleingeld,
directeur van VDL ETS

Neem contact op met onze automotive experts