Business modellen

Aanbieders van software technologie zijn er vele. Maar er is slechts één partij die het aandurft om sámen met haar opdrachtgevers te ondernemen. In de Sioux Development Centres nemen wij daadwerkelijk resultaatverantwoordelijkheid en bieden wij u financieringsvormen die dat onderstrepen. Die variëren van revenue sharing tot ontwikkeling voor eigen rekening en risico. 

Samenwerkingsvormen

Geen één situatie is hetzelfde. In overleg bepalen we welke samenwerkingsvorm het beste bij uw opdracht past. Er zijn verschillende varianten:

  • declaratie van time & materials

  • vaste projectprijs met resultaatverplichting

  • revenue sharing, waarbij Sioux deelt in risico’s en inkomsten

  • licenties, waarbij Sioux het eigendomsrecht van de ontwikkelde software behoudt en u betaalt op basis van een licentieprijs per verkocht product

  • samenwerking in een consortium met andere disciplines, die samen investeren in het maken van een eindproduct

Dankzij onze flexibele, ondernemende instelling hebben we samen met klanten al vele marktsuccessen behaald. Van elektronenmicroscoop tot vendingmachine, van settopbox tot postsorteersysteem…Sioux levert het succes achter de schermen. 

Licenties

Verkoop op basis van licenties is al lang en breed gemeengoed voor pc-software, maar kan evengoed voor maatwerksoftware gebruikt worden. Wie een licentie koopt, heeft het wereldwijde recht op het gebruik van software, waarbij het eigendomsrecht (intellectual property) bij de ontwikkelaar blijft. Sioux biedt deze participatievorm aan onder het motto ‘Samen lachen, samen huilen’. Sioux financiert de ontwikkelkosten voor de software volledig voor en rekent af op basis van de daadwerkelijke verkoop van het eindproduct. Op die manier heeft u dus zekerheid over de kosten, terwijl u de onzekerheid over het verwachte succes deelt met Sioux. Belangrijk onderdeel van deze vorm is het bepalen van de business case. Vooraf wordt bewust gekeken naar de terugverdientijd van een voorgenomen ontwikkeling. Is die acceptabel, dan wordt de licentieprijs vastgesteld en komt deze op de bill of materials te staan. Op die manier wordt ze doorvertaald naar de overall kostprijs.