Process consulting

Op het gebied van process consulting heeft Sioux haar expertise ondergebracht in vijf adviesdiensten:

  • Software Performance Improvement (SPI)
  • Software Management Metrics
  • Software Architecture
  • Test Process Improvement (TPI)
  • Change Management

Het spreekt voor zich dat de adviseurs actieve contacten onderhouden met de onderwijs- en onderzoekswereld. Zij bieden hun kennis tevens aan in de vorm van standaard trainingen of als maatwerktraining binnen een adviesopdracht. Daarbij kiezen we bewust voor samenwerkingsverbanden met andere instanties, zodat we u altijd een passende totaaloplossing kunnen bieden. 

Software Performance Improvement (SPI)

Deze geïntegreerde verzameling van adviesdiensten richt zich op het verbeteren van de prestaties van uw softwareontwikkeling. Daarbij richten we ons op het doorvoeren van structurele verbeteringen op vijf gebieden: organisatie, mensen, proces, technologie en architectuur. Want SPI is niet alleen een technische aangelegenheid. Binnen Sioux is uitgebreide expertise opgebouwd met SW-CMM en CMMI. Daarnaast werken we – indien dat nuttig blijkt – met ISO 9001, ISO 13485, TickIT, Bootstrap, PSP, het People-CMM en de ISO/IEC 15504 standaard SPICE. 

Software Management by Numbers

Data verzamelen is vaak eenvoudig. Het identificeren van relevante data en daaruit betekenisvolle informatie afleiden is meestal de uitdaging. Deze adviesdienst helpt softwareorganisaties om hun ontwikkelperformance te analyseren, benchmarken en verbeteren aan de hand van 16 best practise Key Performance Indicators. De analyse richt zich niet alleen op standaard indicatoren, zoals de planning, het budget en kritische fouten die tijdens de testfase naar voren komen. Veel andere, nuttige, indicatoren worden toegevoegd. Het gaat dan om wat er gebouwd gaat worden, hoe de software ontwikkeld wordt en de kwaliteit die u van het resultaat verwacht. 

Software Architectuur

Architectuur neemt een aparte plaats in, omdat dit een specifiek kenmerk van het softwareproduct is en niet van de manier waarop het wordt ontwikkeld. Het bepaalt zeer de mate van onderhoud, uitbreidingsmogelijkheden en overdraagbaarheid van een softwareproduct. Mede vanwege het toenemende belang ervan heeft Sioux hiervoor een aparte adviesdienst ingericht. De dienst geeft u technisch inhoudelijk advies en voert assessments uit met als doel de kwaliteit van de architectuur te beoordelen. 

Test Process Improvement

Het uitvoerig testen van applicaties en systemen is bij veel ondernemingen van oudsher een ondergeschoven kindje. De groei van het testproces naar een meer volwassen niveau wordt in sterke mate bepaald door het niveau van het algehele ontwikkelproces. Sioux heeft veel kennis en ervaring opgebouwd met de op testen gericht modellen TMM(I) en TPI en de algemene ontwikkelingsmodellen SW-CMM en CMMI. Vanzelfsprekend volgen we nieuwe ontwikkelingen op de voet. 

Verandermanagement

Het succesvol doorvoeren van technische verbeteringen hangt vaak samen met het klimaat voor verandering binnen een organisatie. Daarom ondersteunt Sioux u ook bij het opstellen van verandermanagementplannen en de uitvoering ervan.