Tribus creëert sinds 1998 innovatief multifunctioneel rolstoel toegankelijk personenvervoer door het ombouwen van bestaande minibussen en auto’s. In 2018 ging het een nieuw avontuur aan. Het ontwikkelde een innovatieve compacte elektrische stadsbus - de Movitas. Om van het tekentafel ontwerp tot een rijdend prototype te komen klopte het bij Sioux Technologies aan.

‘Het eerste wat je dan doet is elkaar diep in de ogen kijken en vragen stellen’, aldus Andries van den Heuvel, automo­tive system designer bij Sioux Technolo­gies. ‘Wat wil je exact, wat zijn de essen­tiële kenmerken en welke technische eisen horen daarbij? Op basis daarvan maakten we een voertuigmodel voor het bepalen van de systeem lay­out en het verifiëren van het ontwerp. Vervolgens bouwden we de software­architectuur en voegden met een iteratief proces functionaliteiten toe. Daarmee dragen we zorg voor integratie van de modules en componenten zoals de remmen, vering, verlichting, deuren, dashboard en elektrische aandrijving. Die moeten allemaal met elkaar worden verbonden en naadloos communiceren om tot een volledig functioneel en veilig voertuig te komen. Een specifieke complicerende factor was de modulaire opbouw van de bus. Bovendien had de klant al keuzes gemaakt wat betreft de onder delen. Hierdoor was afstemming met de toele­veranciers een belangrijk aandachts­punt.’

Hoge inzet
Van den Heuvel steekt zijn enthousi­asme over de Movitas niet onder stoelen of banken, allereerst vanwege het con­cept. Het is een eigentijdse stadsbus, niet te klein, niet te groot en zero emis­sie. Hij heeft bovendien vierwielsturing en kan dus bijzondere manoeuvres uit­voeren zoals zijwaarts in parkeren ­ ofte­wel krabben ­ bij bushaltes.

‘Door die unieke eigenschappen is de bus uitermate geschikt voor gebruik in krappe binnensteden waar wendbaar­heid nodig is en vervuilend verkeer steeds meer wordt uitgebannen. Voor Tribus stond er veel op het spel. Het demomodel moest worden gelanceerd op Busworld 2019 om zo een klinkend signaal af te geven aan hun nieuwe markt. We hadden slechts negen maan­den om het voor elkaar te krijgen. Die druk is natuurlijk niet nieuw. Veel van ons werk is complex en kent een hoge inzet. Maar we pakken die verantwoor­delijkheid graag op. Daarnaast was er buiten onze strikte opdracht om veel vrijheid om te helpen bij het oplossen van allerlei engineering­issues, ook door out of the box te denken. We konden tevens extra waarde creëren met de inkoop van componenten en het grafi­sche design en programmeren van het dashboard. Dat alles heeft bijgedragen aan het succes van dit project, en dat voelt heel erg goed.’ 

Model.Name