Natuurkundige en wiskunde algoritmen

Binnen het werkveld van scientific computing ligt de focus op het ontwerpen en realiseren van grensverleggende hightech machines en applicaties voor uiteenlopende toepassingen. Sioux ontwikkelt natuurkundige en wiskundige algoritmen en implementeert die met behulp van moderne computerarchitecturen op iedere infrastructuur. Het werken binnen de beperkingen van bestaande systemen is daarbij vaak een grote uitdaging. De complexe problemen die klanten ons voorleggen vragen veelal om state-of-the-art oplossingen, onder andere op het gebied van deep learning, internet of things, de cloud, edge en embedded devices.

Data pipelines

Voor het creëren van geavanceerde innovatieve technologie zijn de juiste skills en tools op het gebied van scientific computing nodig. Het vergt een diep begrip van het fysische domein van klanten en wat hun markten drijft. Sioux verenigt beide kwaliteiten. Zo komen we snel tot een prototype van een oplossing en de uitrol naar de praktijk. Daarbij leunen we onder andere op onze uitzonderlijke expertise in het bouwen van digital twins, voor het simuleren van de werking van systemen en het optimaliseren van hardware. Nog zo’n cruciale kracht is onze enorme ervaring in het ontwerpen van data pipelines waarmee we robuust en schaalbaar grote hoeveelheden data kunnen verwerken. 

Integraliteit

Scientific Computing is een multidisciplinair werkveld bij uitstek. Binnen Sioux brengen we niet alleen alle relevante mathware-domeinen samen, bijvoorbeeld numerieke wiskunde, artificiële intelligentie en optimalisatie. We weten ook de noodzakelijke bruggen te slaan met onze competentieclusters in de ontwikkeling en bouw van software, elektronica en mechanica. Juist vanuit die integraliteit biedt Sioux totaaloplossingen die alle aspecten van de klantvraag dekken en hen in staat stelt hun technologie van morgen te realiseren.

Scientific Computing

MLOps
Sioux kan het hele machine learning proces voor een organisatie overzien. Onze algoritme-ontwikkelaars zitten op één vloer met experts op het gebied van cloud-technologieën zoals containerisatie, Kubernetes en serverless.
Edge AI
We versnellen AI-modellen op Edge-apparaten met gebruik van hardware accelerators zoals GPU, TPU en FPGA. Hiermee maakt Sioux geavanceerde AI beschikbaar voor productie- en analyse-apparatuur waar hoge throughput vereist is.
Digital Twins
Sioux kan de processen van klanten gedetailleerd simuleren en zo een machine-ontwerp optimaliseren voor het te bouwen. Vroegtijdig bijsturen wordt ook mogelijk gemaakt, door simulatie van de evolutie van processen.

'Sioux Technologies doorgrond onze problematiek en helpt ons bij een doorbraak in het digitaliseren van die enorme hoeveelheid complexe geodata'

Rik Ebbeling,
manager product- en procesinnovatie bij het Kadaster

Neem contact op met onze scientific computing experts