Samen ondernemen

Er zijn maar weinig partijen die het aandurven om echt verantwoordelijkheid voor projectresultaten te nemen. Sioux wel. Wij snappen de business van onze klanten. Wij willen samen met onze klanten groeien. Vertrouwen en commitment zijn hierbij het fundament van een strategisch partnerschap. Samen lachen, samen huilen.

In de Sioux Development Centres nemen wij daadwerkelijk resultaatverantwoordelijkheid en bieden wij u financieringsvormen die dat onderstrepen. Die variëren van revenue sharing tot ontwikkeling voor eigen rekening en risico. 

Samenwerkingsvormen

Geen één situatie is hetzelfde. In overleg bepalen we welke samenwerkingsvorm het beste bij uw opdracht past.

Er zijn verschillende varianten:

  • Consultancy
  • Projecten
  • Programma's
  • Investeringen in meerdere vormen zoals amortisaties, revenue sharing en licenties
  • Investeringen in de vorm van participaties

Dankzij onze flexibele, ondernemende instelling hebben we samen met klanten al vele marktsuccessen behaald. Van elektronenmicroscoop tot vendingmachine, van settopbox tot wafer handling machine… Sioux levert het succes achter de schermen.

Er zijn maar weinig partijen die durven om echt verantwoordelijkheid voor projectresultaten te nemen, misschien is Sioux wel de enige die dat werkelijk doet.
‘Er zijn maar weinig partijen die durven om echt verantwoordelijkheid voor projectresultaten te nemen, misschien is Sioux wel de enige die dat werkelijk doet.’

Erik Bongers, CEO Cerebel Group, partner bij Bongers & Arts

Licenties

Verkoop op basis van licenties is al lang en breed gemeengoed voor pc-software, maar kan evengoed voor maatwerksoftware gebruikt worden. Wie een licentie koopt, heeft het wereldwijde recht op het gebruik van software, waarbij het eigendomsrecht (intellectual property) bij de ontwikkelaar blijft. Sioux biedt deze participatievorm aan onder het motto ‘Samen lachen, samen huilen’. Sioux financiert de ontwikkelkosten voor de software volledig voor en rekent af op basis van de daadwerkelijke verkoop van het eindproduct. Op die manier heeft u dus zekerheid over de kosten, terwijl u de onzekerheid over het verwachte succes deelt met Sioux. Belangrijk onderdeel van deze vorm is het bepalen van de business case. Vooraf wordt bewust gekeken naar de terugverdientijd van een voorgenomen ontwikkeling. Is die acceptabel, dan wordt de licentieprijs vastgesteld en komt deze op de bill of materials te staan. Op die manier wordt ze doorvertaald naar de overall kostprijs.

Phenom

Samen met Thermo Fisher heeft Sioux de Phenom ontwikkeld, een handzame, relatief goedkope elektronenmicroscoop die de bedrijven binnen een joint venture hebben ontwikkeld, geproduceerd en verkocht.