Trends in mobility & infra

De werelden van mobiliteit en infrastructuur komen steeds meer bij elkaar. De automotive-industrie transformeert snel met als belangrijkste trends autonoom rijden, advanced driver-assistance, elektrificatie en connected services. Daardoor verschuift de focus bij systeemontwikkeling naar een meer softwaregerichte aanpak en moeten elektrische netwerken van voertuigen aan steeds hogere standaarden voldoen. Dit heeft - ook vanuit het oogpunt van functionele veiligheid - een sneeuwbaleffect op de technologische complexiteit. Tegelijkertijd groeit - onder meer onder invloed van het toenemende verkeer en de opkomst van smart cities - een nieuwe vraag naar slimme mobiliteit en intelligente infrastructuur. Dit resulteert in steeds geavanceerdere geautomatiseerde systemen die de interactie tussen voertuigen en hun omgeving faciliteren, bijvoorbeeld voor het creëren van meer capaciteit, veiligheid en verduurzaming. Sioux opereert in het hart van deze technologische revolutie.

Solutions

Sioux biedt integrale oplossingen voor complexe elektronische systemen van bussen, trucks, auto’s en speciale voertuigen. We ontwikkelen, integreren, testen en leveren embedded software en hardware-(sub)systemen, van de vroegste ontwerpfases tot en met seriële release. Onze werkdomeinen omvatten onder andere veilige en robuuste controllers, intuïtieve en gebruiksvriendelijke HMIs en modulaire voertuig E/E architectuur.

Sioux slaat daarbij, vanuit een bredere visie op de voertuigen en het vervoer van de toekomst, tevens de brug met de ontwikkeling van slimme mobiliteit en intelligente infrastructuur. Zo ontwerpen, bouwen en implementeren we high-end systemen voor de observatie van verkeersstromen, signalering ten behoeve van veiligheid en simulering voor trainingen en verificatie. Sioux handelt bij dat alles als een verlengstuk van de onderzoeks- en productieafdelingen van OEMs in de automotive, verkeer, transport en infrastructuur. Als systeempartner met een enorme kennis op het gebiedt van mechatronica en software, maar bijvoorbeeld ook op het gebied van data-science, machine learning en image analysis, helpen we hen daarbij beter, sneller en goedkoper presteren.

Mobility & infra services

Secure data technologies
Optimalisatie van de interactie tussen voertuigen, verkeer en backoffice zorgt voor efficiency in tijd en kosten. Sioux beheerst de technologie om voertuigdata via de cloud te ontsluiten en gebruikers van de juiste terugkoppeling te voorzien zodat zij tijdig actie kunnen ondernemen.
Signaleringsystemen ten behoeve van veiligheid, doorstroom en onderhoud
Sioux ondersteunt in de ontwikkeling van complexe sensoren voor het monitoren van conditie van kritische infrastructuur zoals bruggen en tunnels. Verder verwerkt Sioux sensordata in directe terugkoppeling aan weggebruikers om veiligheid en doorstroom te garanderen.
Slimme sensoren
Een uitgebreid en betrouwbaar wereldbeeld is essentieel voor veilige besluitvorming door advanced driver-assistance systems. Sioux heeft een relevante expertise in het implementeren van slimme sensoren, sensorfusie, data-analyse en artificial intelligence die dit faciliteert.
Veilige en robuuste controllers
Sioux ontwikkelt klant specifieke, robuuste en betrouwbare controllers (ADAS, body, telematica, drive Train) die voldoen aan de Functional Safety eisen. We ondersteunen opdrachtgevers bij vroege ontwikkeling tot en met voertuigintegratie en certificering tegen industriële standaarden.
Systeemontwikkeling en implementatie
Het testen, valideren en lifecycle management van elektronicasystemen is een steeds veeleisendere taak. Sioux gebruikt daarbij een agile en ASPICE gebaseerde ontwikkeling, digital twinning en rapid prototyping om snelheid en kwaliteit te garanderen.
Efficiency in logistiek en transport
Het verkorten van logistieke processen creëert niet alleen een betere service, het bespaart ook wezenlijk kosten. Sioux gebruikt vision technology in combinatie met andere sensoren om besturingen te automatiseren en processen te versnellen.
Simulatiesystemen voor training en verificatie
Sioux combineert augmented reality, modellering en digital twinning bij het creëren van simulatiesystemen. Zo zorgen we voor optimale visualisatie en realistische feedback, bijvoorbeeld ten behoeve van trainingen en het testen en onderhouden van verkeerssystemen.

'We zouden niet kunnen slagen zonder een ontwikkelpartij met een uitzonderlijke expertise in het design en de engineering van complexe robots met intelligente visuele systemen'

Oscar Maan,
innovatiemanager bij Airport Schiphol

Neem contact op met onze mobility & infra experts