Procesoptimalisatie en automatisering

Image analysis is het extraheren van informatie uit digitale 2D en 3D foto’s, video en sensorbeelden. Sioux focust zich hierbij op het creëren van systemen die visuele gegevens genereren, verwerken en interpreteren. Dit stelt onze klanten in staat om uiteenlopende processen te optimaliseren en automatiseren. Het overstijgen van de menselijke manier van beeldanalyse wordt hierbij steeds belangrijker. Het toepassen van machine learning-technieken zorgt voor begrip op een dieper niveau. Dat maakt onder andere de weg vrij voor nieuwe intelligente technologie.

Klassieke image analysis en deep learning

Sioux beschikt over een enorme expertise in klassieke image analysis en deep learning-technieken waarbij het verzamelen van grote ‘ground truth’ datasets een grote rol spelen. Juist door onze vrijheid in het combineren van conventionele en state-of-the-art-methodes kunnen wij dit proces versnellen en kosten drukken. Daarnaast biedt deze aanpak - in plaats van het slechts blind gebruiken van een black box solution - opdrachtgevers en eindgebruikers inzicht in hun systemen en toepassingen. Dankzij de creativiteit en het out-of-box denken van onze ingenieurs bieden we bovendien klant- en probleemspecifieke oplossingen op maat.

Compleet systeem

Image analysis is geen opzichzelfstaande discipline. Het ontwikkelen en implementeren van beeldalgoritmen staat altijd in dienst van het realiseren van een compleet systeem. Dat vereist een brede kennis, onder andere over optica, mechatronica, embedded systems, optimization, data science en machine learning. Sioux verenigt al die competenties. Als strategische partner van gerenommeerde OEMs in de automotive, semicon, agro & food en medische industrie weten wij bovendien wat hen beweegt. Zo kunnen we, ook vanuit het werkdomein van image analysis, maximaal waarde toevoegen aan hun business cases.

Beeldanalyse toepassingen

Kwaliteitsinspectie
Real-time kwaliteitsinspectie met behulp van image analysis faciliteert het versnellen van en verbeteren van productieprocessen in onder andere de semicon, landbouw en chemische industrie.
Medical Imaging
In de gezondheidszorg neemt het gebruik van beeldanalyse een grote vlucht, bijvoorbeeld in de operatiekamer en in pathologische labs. Dit levert winst op in kwaliteit, kosten en tijd.
Robot vision
Image analysis is een drijvende innovatieve kracht in robotics bij het ontwikkelen van uiteenlopende nieuwe technologie zoals medische scanners, self guided vehicles en robots die onkruid verwijderen.

Neem contact op met onze image analysis experts