Het Europese Intelligent Motion Control under Industry4.E project, afgekort tot iMOCO4.e is van start gegaan, met als doel om besturingssystemen snel, precies, autonoom en (veilig) bereikbaar te maken.

Sioux Technologies heeft de leiding over het consortium van 46 projectpartners, bestaande uit multinationals, universiteiten en instituten uit 13 Europese landen.Het iMOCO4.e consortium bouwt voort op de kennis en kunde waar in het eerdere Europese i-mech consortium de basis voor is gelegd.

AI en preventive maintenance
Door Artificiële Intelligentie en snelle interactie met de ‘natuurkunde’ van het apparaat te combineren, wil iMOCO4.e klantapplicaties beter laten presteren en tijdig voorspellen wanneer er onderhoud nodig is. Denk hierbij aan:

  • Preciezer positioneren van een operatierobot voor cardiovasculaire ingrepen en automatische signalering van systeem updates.
  • Het robotiseren van het plaatsen van explosieven voor de mijnbouw.
  • Chippositioneringsmachines sneller maken, de ‘down’ tijd voorspellen en op fabrieksniveau adviezen uitbrengen waarmee de bezettingsgraad van de productielijn stijgt.
  • Dynamischer maken van de beweging van een filamentprinter, terwijl de gevoeligheid van temperatuureffecten wordt verminderd. 

Digital twin
Fundamenteel begrip van dit soort systemen is hierbij essentieel. Het gedrag van het systeem moet op elke abstractie laag van de machine (van fysisch gedrag tot en met interactie met de fabriek) gemodelleerd worden met tools die goed met elkaar communiceren. Deze digital twins geven ons inzicht en stellen ons in staat om lokale machine instellingen te verbeteren en globale processen te ondersteunen.

Model.Name