De uitdaging van de klant

Een bedrijf dat gespecialiseerd is in niet-destructieve testen zit vast tijdens het gebruik van ultrasone golven om de kwaliteit van verbindingen in complexe staalconstructies te testen. Alleen de meest ervaren experts zijn in staat om de metingen correct te interpreteren. Daardoor is het meetsysteem ongeschikt voor complexe systemen.

De bijdrage van Sioux

De ultrasone golven die worden gebruikt om de metingen uit te voeren, zijn vele malen kleiner dan het object zelf. Dit maakt het buitengewoon moeilijk om een computerprogramma te maken dat de verwachte verspreiding van de golf binnen een aanvaardbare rekentijd kan simuleren. Sioux beschreef de wiskundige kritische elementen achter de propagatie en reflecties. Dankzij dit inzicht kon Sioux een algoritme implementeren dat razendsnel een 3D-berekening kan calculeren op een multiprocessorsysteem of een grafische processing unit (GPU).

Resultaat 

Door de gemeten resultaten te vergelijken met de gesimuleerde resultaten, kan de interpretatie van de meting worden verbeterd. Dit leidt tot inzicht waardoor zwakke plekken in de structuur kunnen worden geïdentificeerd en gelokaliseerd. Sioux' mathware helpt de opdrachtgever daarmee nieuwe markten te openen omdat het meetsysteem nu ook in complexe situaties kan worden gebruikt.

Technologie

Simulatie van ultrahoge frequentiegolfvoortplanting, haalbaarheid: 2D / python, productie: 3D GP-GPU-implementatie.

Model.Name