Sioux ontwikkelt en bouwt geavanceerde software voor hightechsystemen. Het realiseren van de best mogelijke user experience is daarbij van wezenlijk belang ten behoeve van een gebruiksvriendelijke interactie met producten en de efficiency van werkprocessen. Een optimaal hightech UX design draagt dus in belangrijke mate bij aan de tevredenheid en loyaliteit van de gebruikers, en daarmee aan de concurrentiepositie van de klanten van Sioux.

Aantrekkelijke oplossingen 

Sioux heeft diepe roots in de hightech en een grote ervaring in uiteenlopende werkdomeinen zoals de semicon, automotive, analytische en medische industrie. De UX-specialisten van Sioux zijn in staat technologische en strategische roadmaps van opdrachtgevers snel en goed te doorgronden. Dat geldt tevens voor de processen van hun klanten. Dit resulteert in een gedegen vertaling van complexe workflows in UX-oplossingen die onder andere bijdragen aan het verhogen van de yield, het verlagen van de downtime van apparatuur en het verbeteren van de kwaliteit van de output en sales.

Creativiteit en verantwoordelijkheid 

Het UX-team van Sioux combineert het beste van twee werelden. Een fundamenteel technologisch begrip leidt tot haalbare en hoogwaardige oplossingen. Tegelijkertijd brengen we die tot stand in een no-nonsense-aanpak. Daarbij zetten we al vroeg de stap naar de eindgebruiker om echt te luisteren naar diens behoeftes en wensen. Bij het daadwerkelijke ontwerpproces is ook kostenefficiënte implementatie een belangrijk aandachtspunt. Zo komen we binnen korte tijd tot functionele en aantrekkelijke user interfaces. Hiermee helpt Sioux klanten bij het verbeteren van hun fysieke en digitale producten en de groei van hun business.

UX solutions

UX design & gebruikers
Sioux zet de gebruikers centraal bij hightech UX. We creëren de best mogelijke interactie tussen hen, zeer complexe producten en specialistische werkprocessen. Zo kunnen ze het maximale uit hun equipement halen - snelheid, kwaliteit, flexibiliteit, yield...
UX design & technologie
Hightech UX design vergt een diep begrip van hard- en softwareontwikkeling, engineering, prototyping en de bouw van hightech machines en applicaties. Sioux heeft al die competenties in huis. Dat resulteert in haalbare multidisciplinair gevoede en gereviewde UX-oplossingen.
UX design & business
Perfect op de eindgebruikers afgestemde producten verkopen beter. Het Hightech UX-team van Sioux draagt daarmee, temeer vanwege de focus op kostenefficiënte implementatie, bij aan de businesscases en concurrentiepositie van klanten.

'Onze software was oorspronkelijk bedoeld om uitsluitend in combinatie met de compoundermachine te werken. Maar hij wordt nu ook apart verkocht als SAAS-oplossing dankzij het UX-ontwerpteam van Sioux.'

Mannes Geurts,
The Compounding Company

Neem contact op met onze UX design experts