Sioux ontwikkelt en bouwt intelligente software voor geavanceerde multidisciplinaire hightechsystemen. Het toepassen van state-of-the-art testing is daarbij onmisbaar; het draagt bij aan het efficiënt bepalen van de kwaliteit van deze complexe technologie. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk om in vroege stadia fouten te vinden en te herstellen. Daarmee kan de efficiency van ontwikkeltrajecten worden verhoogd en kosten worden bespaard.

Optimale prestatie 

De test engineers van Sioux worden vanaf de eerste dag betrokken bij het creëren van veeleisende producten. Dat begint met bijdragen aan de specificaties van systemen, zodanig dat die testbaar zijn. Vervolgens wordt bepaald hoe de software wordt getest in verschillende projectfases en welke middelen daarvoor nodig zijn. Tenslotte worden voortdurend testen ontwikkeld, geautomatiseerd en uitgevoerd. Dit alles leidt tot een nauwkeurige controle op de kwaliteit van tussentijdse resultaten en een optimale prestatie van het uiteindelijke systeem.

Creativiteit en verantwoordelijkheid 

Het ontwikkelen en implementeren van een effectieve testaanpak is uitermate complex Zo is een optimale toepassing van methoden, technieken en tools sterk afhankelijk van de techniek en het te ontwikkelen systeem. Sioux hergebruikt daarbij haar test assets waar mogelijk en ontwikkelt nieuwe indien nodig. Het testen binnen een ontwikkelingsproces dat in het teken staat van Continuous Integration and Continuous Delivery vraagt bovendien om creativiteit en het nemen van verantwoordelijkheid. Dat zijn kwaliteiten die de basis vormen van de test community van Sioux. Die kenmerkt zich door een grote diversiteit aan engineers, designers en architecten. Zij werken doorlopend aan innovaties en het delen van hun kennis en ervaring. Zo is ons team voorbereid op iedere testuitdaging.

Testing solutions

Makers versus breakers
Ontwikkelaars kijken anders naar requirements dan testers. Een ontwikkelaar wil een systeem maken dat voldoet aan de eisen. Een tester heeft echter als uitgangspunt dat het systeem niet voldoet aan de eisen en zoekt creatief naar manieren om dat aan te tonen.
Simulation
Om software te kunnen testen zonder benodigde hardware, wordt gebruik gemaakt van een hardware simulator. Dit maakt het mogelijk om de software functionaliteit voortdurend en vroegtijdig te testen met virtual machines. Dit verhoogt de efficiëntie en verlaagt kosten.
Model based testing (MBT)
Bij MBT worden de requirements omgezet naar een formeel gedragsmodel. Dat is de basis voor het automatisch genereren van testcases die automatisch kunnen worden uitgevoerd op het systeem in ontwikkeling. Het arbeidsintensieve onderhoud van testcases maakt plaats voor het onderhouden van abstractere gedragsmodellen.

Neem contact op met onze Testing experts