Betere oplossingen

Het zoeken naar de beste van alle haalbare oplossingen zit in onze natuur en ons dagelijkse denken. Wanneer het om ingewikkelde vraagstukken gaat, kan wiskundige optimalisatie uitkomst bieden. Sioux Technologies past dit brede werkveld toe om het maximale uit processen en producten van onze klanten te halen. Daarbij vertalen we hun efficiency-opgaven in mathematische optimalisatieproblemen. Die lossen we vervolgens op met behulp van bestaande of zelf ontwikkelde algoritmes.

Proces optimalisatie

De mathware-specialisten van Sioux zetten optimization onder andere in bij het optimaliseren van logistieke en operationele processen binnen organisaties. Bij het verbeteren van regeltechniek staat kalibratie, identificatie en de regeling zelf centraal. Wiskundige optimalisatie – modellering, algoritmiek en implementatie – maakt projecten tastbaar, meetbaar en toetsbaar. Het leidt bovendien vrijwel altijd tot betere oplossingen met betrekking tot de relevante KPI’s, bijvoorbeeld een efficiëntere operatie, hogere precisie, snellere throughput, lagere kosten en een robuuster proces.

Voorhoede

Het werkveld van wiskundige optimalisatie ontwikkelt zich snel. Met de progressie van algoritmes ontstaan doorlopend nieuwe mogelijkheden zoals het regelen van snelle processen en verwerken van big data. Onzekerheid in data en modellen kan steeds beter worden meegenomen bij het realiseren van betrouwbare oplossingen. Sioux speelt mee in de voorhoede van deze vooruitgang. We passen optimalisatie toe als een fundamentele bouwsteen in uiteenlopende domeinen; het trainen in machine learning, filtering in signaalverwerking, matchen van fysische modellen aan data, regeling van machines, routeringsvraagstukken... Bij dat alles combineert Sioux een diepgaand begrip van optimalisatie met een brede expertise in mathware en de ontwikkeling en productie van hoogwaardige technologie. Daarmee staan we garant voor optimale totaaloplossingen.

Optimalisatie

Machine-aansturing
Optimalisatiealgoritmen voor deelproblemen zoals kalibratie, systeemidentificatie, toestandsschatting en regelingen zorgen voor optimalisatie van machine-aansturing. Real-time implementatie vereist efficiënte solvers. Ook die ontwikkelen we indien nodig zelf.
Logistieke processen
Sioux optimaliseert logistieke processen, zoals routing, scheduling, bin packing, slotting en pick-and-place. Onze aanpak omvat onder andere het berekenen van geoptimaliseerde keuzes, het aantonen van de robuustheid en het kwantificeren van de performance.
Sensing en detectie
Om signalen en data te verwerken en verbeteren hanteert Sioux state-of-the-art methodes, bijvoorbeeld voor de bewerking en reconstructie van spatiele en sequentiële datasets. We realiseren efficiënte praktische oplossingen voor complexe optimalisatieproblemen.

Neem contact op met onze optimization experts