Trends in Agro & Food

De Agro & Food is een belangrijke pijler onder de Nederlandse economie. Zo was onze agrarische sector - één van de modernste ter wereld - in 2021 goed voor meer dan 100 miljard euro aan geëxporteerde goederen. De uitdagingen voor de toekomst zijn echter legio, onder andere op het gebied van de belasting van natuur en milieu, verspilling, voedselveiligheid, de arbeidsmarkt en dierwelzijn. Daartegenover staan grote kansen; de globale vraag naar voedsel neemt de komende drie decennia met zo’n 50 procent toe als gevolg van de bevolkingsgroei.

Technologische innovatie is daarmee cruciaal voor de land- en tuinbouw, veeteelt, voedingsfabrikanten en hun toeleveranciers. Automatisering, digitalisering en kunstmatige intelligentie kunnen bijvoorbeeld in hoge mate bijdragen aan het verhogen van de productie terwijl de benodigde resources zoals land, energie, arbeid en bestrijdingsmiddelen wordt verminderd en kosten worden bespaard.

Solutions

Sioux ondersteunt ondernemingen in de Agro & Food bij de realisatie van geavanceerde hightechsystemen. We ontwikkelen, bouwen en integreren soft- en hardware-oplossingen voor uiteenlopende toepassingen. Die variëren van geautomatiseerde teeltplatforms, intelligente monitoring van gewassen en melkrobots, tot en met broedinstallaties en automated guided landbouwvoertuigen en plukrobots.

Sioux onderscheidt zich daarbij in het bijzonder door een uitzonderlijke expertise in big data-analyse, machinesoftware, algoritmiek en beeldherkenning en -verwerking. Daarmee creëren we de volgende generatie technologie voor toekomstbestendige voedselproductieketen – technologie waarmee bedrijven in de Agro & Food hun producten, diensten en processen kunnen verbeteren, kosteneffectief en duurzaam.

Agro & Food Services

Data to information
Het gebruik van sensoren voor het verzamelen van allerhande data neemt exponentieel toe in de glas- en tuinbouw. Sioux heeft een indrukwekkende expertise in het toepassen van data science, algoritmiek en modellering voor het omzetten van die gegevens in relevante informatie en de ontwikkeling van devices om die te ontsluiten.
Automated Guided Vehicles
Bij het automatiseren van werkzaamheden in een tuinkas, productiehal of op het land worden steeds vaker Automated Guided Vehicles ingezet. Sioux ondersteunt ontwikkelaars van deze voertuigen met slimme software en mathware voor controle- en aansturingssystemen.
Objectidentificatie
Het verhogen van de efficiëntie van voedselproductie vereist een goede monitoring van producten. Sioux is een expert in de herkenning en verwerking van video- en fotobeelden, bijvoorbeeld voor het classificeren van gewassen, bepalen van groeistadia en identificeren van ziektes.
Machinesoftware
Sioux beschikt over een enorme knowhow en ervaring aangaande de aansturing, monitoring en het verbinden van systemen. Denk hierbij aan het toepassen van communicatieprotocollen zoals CAN, ISOBUS, Modbus, BACnet, EtherCAT ten behoeve van het aansturen van werktuigen, machines en systemen.

'Schakel je Sioux in dan krijg je uitzonderlijke vakmensen met een groot inlevingsvermogen in de eindgebruikers'

Nicolas Christiaens,
R&D Manager van Petersime

Neem contact op met onze agro & food experts