Tientallen jaren van stilstand in cardiotocografische innovatie werden doorbroken toen Nemo Healthcare een non-invasief draagbaar systeem voor de bewaking van het ongeboren kind tijdens de zwangerschap en bevallingen introduceerde. Aan deze mijlpaal ging meer dan een decennium fundamenteel onderzoek vooraf. Het Nemo Fetal Monitoring System (NFMS) werd in slechts tweeëneenhalf jaar ontwikkeld. ‘Daarbij was de samenwerking met Sioux Technologies cruciaal’, aldus Will Ickenroth, VP Business Development bij Nemo Healthcare.

Een revolutie in de verloskunde. Zo karak­teriseert Ickenroth met recht het NFMS. Niet iedere geboorte verloopt immers zonder complicaties. Zo is bijvoorbeeld het percentage keizersneden in sommige Europese landen nog steeds hoog. Tijdens een zwangerschap en bevalling is de monito­ring ­ het verkrijgen van actuele informatie over de hartslag en de weeënactiviteit ­ van moeder en kind van groot belang voor een vroegtijdige diagnose en optimaal hande­len door gynaecologen en verloskundigen.

Signaalkwaliteit en infecties

‘Er zijn twee manieren van monitoring’, vertelt Ickenroth. ‘De non-­invasieve methode maakt gebruik van Doppler ultra sound voor het meten van de hartslag van het kind en een Tocodynamometer voor het meten van de weeën. De signaal­kwaliteit laat echter vaak te wensen over, zeker bij een hoge BMI van de moeder. De banden die strak om de buik worden aan­gebracht voelen onprettig en de meetunits moeten regelmatig verplaatst worden bij beweging van het kind. De invasieve methode maakt gebruik van een scalp­electrode voor hartslagmeting en in som­mige landen wordt ook nog een druklijn inwendig gebruikt om weeën te registreren.

Alhoewel deze aanpak als de gouden standaard wordt gezien, brengt het risico’s met zich mee zoals kans op infecties. Het NFMS vervangt beide werkwijzen en de kwaliteit van de metingen is vergelijkbaar met de beste. Het systeem is non­-invasief, BMI­ onafhankelijk en eenvoudig en com­fortabel in gebruik. Bovendien is het draadloos: je kunt er mee rondlopen en zelfs mee onder de douche. We hebben het dus echt over een doorbraak in medische technologie.'

Nemo Healthcare Nemo Healthcare

Algoritme

Het NFMS bestaat uit verschillende ele­menten. De Nemo Patch die op de buik wordt aangebracht bevat zes elektroden en een houder voor één van de twee Nemo Links. Die zendt de verzamelde data naar de Nemo Base die real­time de data naar relevante informatie omzet. In feite meet het NFMS alle elektrofysiologische signa­len. De technologische kern is een slim algoritme dat daaruit de foetale en mater­nale hartslag en de baarmoederactiviteit afleidt. Begin deze eeuw begonnen Maxima Medisch Centrum en de Technische Universiteit in nauwe samenwerking met fundamenteel onderzoek in het elektro­fysiologische domein. Hieruit is Nemo Healthcare ontstaan. De ontwikkeling van het NFMS startte in 2016. Sioux nam daarbij het volledige elektronische, soft­warematige en mechanische ontwerp en de prototyping voor haar rekening en is nu de producent van het systeem.

Hoge eisen

‘Het NFMS is dus in tweeëneenhalf jaar naar de markt gebracht’, benadrukt Koen Smits, senior accountmanager bij Sioux Technologies. ‘Dat is bijzonder vanwege de complexiteit, maar bijvoorbeeld ook vanuit het oogpunt van maakbaarheid en kostprijs. Bovendien gelden in het medische domein hoge eisen wat betreft veiligheid en betrouwbaarheid. Ondersteuning tijdens de certificering is daarbij altijd een belangrijk traject. Sioux heeft daarvoor alle benodigde disciplines in-huis. Die kunnen we bij elkaar brengen in een integrated medical solutions ont­wikkeltraject dat aan de ISO­13485 voor­waarden voldoet. Verder hielp ons ALLISON-platform dat een aantal hoogwaardige elektronische en softwarematige standaardoplossingen combineert en daardoor bijdraagt in het creëren van de vereiste ontwikkelsnelheid en productkwaliteit.’

‘Vergeet ook niet dat zo’n intensieve samen werking mensenwerk is’, vult Ickenroth aan. ‘Ups en downs zijn er altijd. Transparantie, doorzetten en zaken bespreekbaar maken op alle niveaus zijn cruciaal. Je moet er letterlijk en figuurlijk voor elkaar zijn. Samen risico’s durven nemen, het gevoel van “ons succes is hun succes” en willen bijdragen aan een betere wereld bepalen in belangrijke mate het resultaat. Die kwaliteiten zie ik heel sterk bij Sioux. Dit is ook het fundament van onze toekomst. Het NFMS is slechts een eerste stap en biedt mogelijkheden tot nieuwe applicaties. Die weg bewandel ik graag met Sioux.’

In de Sioux Source magazines kun je meer over onze projecten lezen >

Model.Name