Trends in analytical

De wereldwijde vraag naar cel- en materiaalonderzoek neem toe. Daarbij worden steeds hogere eisen gesteld aan laboratorium-instrumenten en hun applicaties. Dat heeft zijn consequenties voor de complexiteit van de technologie. Sensor fusion - het combineren van meerdere meetprincipes zoals ultrasoon met spectraal en elektronen met rapid probe - geeft meer inzicht in de beoogde analyse. Workflows worden vergaand geautomatiseerd om de output van de instrumenten te vergroten. Equipment wordt steeds meer ingezet voor het verzamelen, verwerken en analyseren van grote hoeveelheden data om informatie en kennis te genereren. Daarnaast verlaten instrumenten het lab om als integraal onderdeel van procesinstallaties met een hoge output enkelvoudige taken te verrichten. Door al die ontwikkelingen vergt het creëren van eigentijdse analyseapparatuur een enorme innovatiekracht. Sioux heeft daarvoor alle benodigde disciplines in huis.

Solutions

Sioux heeft een indrukwekkend trackrecord op het gebied van optometrie, nauwkeurige positionering, signaalverwerking en het ontwerpen van totaaloplossingen.  Waar tegen fysieke limieten wordt aangelopen omdat in nanometers wordt gemeten en in submicrometers wordt bewogen, biedt onze expertise op het gebied van embedded software uitkomst. Met een breed scala aan wiskundige competenties zoals machine learning, data science en imaging analysis maken onze mathware-engineers grensverleggende applicaties mogelijk. Juist in het samenspel van al deze kwaliteiten binnen onze ontwikkel- en maakbedrijven neemt Sioux verantwoordelijkheid voor de integrale ontwikkeling, industrialisatie en bouw van complete modules en machines volgens het first time right principe.

Analytical Services

Elektronenmicroscopie
Sioux ondersteunt tijdens het totale creatieproces van innovatieve elektronenmicroscopie; onder ander bij het ontwikkelen van elektronengeneratoren, detectoren, signaalverwerking, imaging, sampleconditionering en -positionering en productie.
Proto-ontwikkeling
Een systematisch en agile ontwerpproces zijn cruciaal voor het bewerkstelligen van een korte time-to-market van meetinstrumenten. Sioux is hierop ingericht en realiseert prototypes binnen de gewenste tijd en conform de beoogde functionaliteit en kosten.
Data to Information
Het businessmodel van vele laboratoria verschuift naar datageneratie en de verkoop van informatie en kennis. Sioux voegt hier waarde toe, bijvoorbeeld als expert in wiskundige modellering, bid data-analyse en het ontwikkelen van geavanceerde algoritmes.

'Bij Sioux heerst een gevoel van ownership en we trekken op alle levels en fronten samen op.'

Brit Meier,
VP R&D at Thermo Fisher Scientific

Neem contact op met onze analytical experts