Trends in semicon

De semicon-markt kent sinds het ontstaan een exponentiele groei van de rekenkracht van chips – de wet van Moore. Die wordt momenteel onder meer gedreven door de opkomst van 5G en cloud- en IOT-applicaties. Daarnaast neemt de integratie van een grote diversiteit aan sensoren toe. Dat leidt tot de opkomst van de volgende generatie chips met nieuwe packaging-technieken, complexe 3D-architecturen en exotische materialen.

Ontwikkelaars van productiemachines zetten daarbij onverminderd in op het verhogen van de productiviteit en reductie van de kosten, bijvoorbeeld door bruggen te slaan tussen het productie en metrologische proces en het inzetten van machine learning voor gecontroleerde en voorspelbare processen. Met nieuwe technologieën zoals virtual en augmented reality kunnen bovendien ontwerptrajecten geoptimaliseerd worden en kan installatie en onderhoud op afstand geregeld worden. Sioux ondersteunt OEMs bij het oplossen van al deze uitdagingen.

Solutions

Sioux heeft een enorme expertise op het gebied van inspectiesystemen, nauwkeurige positionering, extreme procescondities en het hanteren en integreren van nieuwe materialen. Daarnaast beschikken we over uitzonderlijke competenties op het gebied van datamanagement en het creëren van tools voor kwalificatie en testen. Gedurende de realisatie van complete machines of deeloplossingen hanteren we diverse geavanceerde methodologieën: model based systems engineering, hardware en software in the loop. Daarmee garanderen we een kortere time-to-market en een optimale cost of ownership, van ontwerp tot en met end of life.

Semicon Services

Inspectie van systemen en modules
Sioux ontwikkelt en produceert state-of-the-art inspectiesystemen ten behoeve van semicon-equipment, en heeft ervaring in particle scanning, hyperspectral en holographic imaging, electron optics, cartridge SEM en de detectie van anomalieën met AI.
Prototype-ontwikkeling
Het snel, goed en kosteneffectief realiseren van prototypes vergt een nauw samenspel van mechatronische en softwarematige engineering. Sioux beschikt over al die bouwstenen en heeft bovendien een indrukwekkende trackrecord op dit gebied.
Datamanagement
Waar onder andere de vraag naar kostenreductie en verhogen van yield in de productieketen van chips groeit, is het genereren, verwerken en analyseren van data met AI en optimaliseren van processen essentieel. Sioux is een specialist op dit vlak en creëert geoptimaliseerde, robuuste en voorspelbare processen.
Extreme procescondities
Sioux heeft een enorme expertise in het vormgeven van productieprocessen onder extreme condities, bijvoorbeeld ten aanzien van hoge voltages en temperaturen, cryogenics en vacuüm. Daarmee bieden we slimme oplossingen voor high performance equipement.

'Het gezamenlijke projectteam heeft topsport bedreven op het gebied van mechatronica.'

Robbert van Leijsen,
R&D Manager van K&S

Neem contact op met onze semicon experts